Bài viết

Cập nhật tiến độ dự án King Palace 01/11/2018

Đến thời điểm hiện tại, dự án King Palace đang đáp ứng tiến độ. Không khí làm việc trên công trường dự án càng sôi động. Đội ngũ kiến trúc sư và công nhân xây dựng của nhà thầu Ecoba…